Kontakt

Informácie

Po-Pia: 9:00 – 16:00
E-mail: otazka@totojesuper.sk
Telefón: 0911 883 815

Prevádzkovateľ obchodu

PROPERTY MANAGER, s.r.o.
Záhradnícka 4139/1
811 07 Bratislava
IČO: 46 570 403
IČ DPH: SK2023475047
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 76784/B
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nášho obchodu alebo ponúkaných produktov nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru vyššie alebo na adrese otazka@totojesuper.sk.